Vad är Groundance


Längtar du efter träning på kroppens villkor?


Groundace är en rörelseform som ser till hela människan, både kroppen och sinnet. Med barfotafötters tramp mot jorden och nyfiken närvaro utforskar vi hur vi kan röra oss utan onödiga spänningar, röra oss på kroppens villkor. Förhållningssättet är en kravlös, kärleksfull och omtänksam attityd till oss själva och vår till vår kropp.


Hitta rytmen av vila och energi i rörelsen och att kunna mjukna i kropp och sinne, vare sig vi är i rörelse eller i stillhet. Att röra oss optimalt, inte maximalt. Musiken och rytmerna lockar fram vår rörelseglädje, och sedan låter vi leendet på läpparna sprida sig över hela kroppen.


Jag har tagit hjälp av rörelser från den traditionella dansen från Ghana med omnejd, då den är tacksam med sina jordnära rörelser som ofta också berättar en historia om det vardagliga livet. Rörelser som kroppen redan kan; plocka, så, hacka, dra, flirta. De härliga, roliga och sköna rörelserna omfattar hela kroppen och kan vara både stora och kraftfulla, och mindre och subtila. De är relativt okomplicerade och utan snurr och hopp där tanken är att alla kan vara med utifrån sina egna förutsättningar.Min filosofi kring GroundanceEnergi & Avspänning


I varje rörelse finns en växling mellan energi och avspänning. Punkten där rörelsen startar och där den slutar. Det är i denna punkt vilan och avspänningen finns. När vi hittar rytmen och balansen mellan energi och vila i en rörelse, då blir rörelsen meditativ och utan ansträngning, oavsett om den är snabb eller långsam. Låter vi mycket energi blandas med avspänning uppstår kraftfulla rörelser där kroppen förblir stark och uthållig.

   Groundance innehåller sekvenser av både energi och avspänning på olika sätt. Att få släppa taget och känna kraft och energi i stora, kraftfulla rörelser kan verkligen vara förlösande, för både kropp och sinne. Men också de mindre, mer subtila rörelserna påverkar oss och kan göra att vi upplever rörelserna än tydligare. Och stunderna med avspänning, den vakna vilan, är oerhört välgörande på alla plan.


Andning & Närvaro

Vår andning stödjer och förstärker rörelsen och tydliggör rytm och rörelse i kroppen. Att hitta rytmen i andning och rörelse gör att vår andning kan stödja och förstärka rörelsen och ge både kraft och vila, beroende på hur vi andas. Att vara medveten och närvarande i andningen är ett bra sätt att också vara närvarande i kroppen. Att känna och vara med rörelsen i kroppens olika delar, gör oss betydligt mer närvarande än när vi bara GÖR rörelser. Att vara i rörelse, istället för att göra rörelser. Då är vi också när-varande.


Rytm/Rörelse & Glädje

Rytmen är själva motivationen till rörelsen, den är motorn som driver framåt in i nästa rörelse. Rörelsen och rytmen ligger som pusselbitar i varandra, oskiljaktiga. När rytm och rörelse blir ett, kan vi överlämna kroppen till rytmen och musiken, och rörelsen kan ske helt utan ansträngning. Musiken är väl vald för att locka kroppen till rörelse, men även de delar av passet som är utan musik har rytm. En ljudande andning och fötternas tramp blir då en naturlig rytm. Allt är rytm!

   De sköna rytmerna, det härliga svänget och rörelser på kroppens villkor väcker vår rörelseglädje och gör kroppen stark och glad. Utan prestation bjuder vi in kroppen till lek och dans, och sedan låter vi leendet på läpparna sprida sig över hela kroppen!


Jag har kommit fram till fyra aspekter som ger rörelse utan spänning:

  • inte använda mer ansträngning än nödvändigt
  • det finns en rytm i växlingen spänning och avspänning
  • hela kroppen är engagerad i rörelsen, inifrån och ut
  • den utförs med en känsla av lätthet


(Detta har även Jaques Dropsy utforskat i sin bok

”En upptäcksfärd efter tonisk harmoni: handling utan spänning”)

Läs mer ››

dans-meditation-groundance


Tusen tack för den härliga dans och yoga-sessionen som du hade i söndags!


Det var så förlösande

och frigörande, jag

mår fortfarande bra

både i kropp och själ

sedan dess :0)